Logo Utrecht University

Utrecht Theoretical Linguistics

Undergraduate courses

These are the undergraduate courses on the theory of grammar held in Utrecht (Title. Lecturer. Block. Language. Course Module. For a full description enter the Course module here.):

 • Computational Linguistics (Computationele linguïstiek). Frans Adriaans. 4. NL. KI2V13007
 • Deutsch im Sprachvergleich. Stefan Sudhoff. DE/EN-NL. 3. DU3V17006
 • First Language Acquisition (Eerste taalontwikkeling). Luisa Meroni. 1. EN/NL.  TL2V14103.
 • From Language to Linguistics (Van taal naar theorie). Marijana Marelj.1. EN, NL. TW1V13001.
 • How Languages Differ from each other: A Comparative-linguistic Perspective on Dutch (Hoe talen verschillen). Norbert Corver. 1. NL. NE3V14101.
 • Introduction to Linguistics for AI (Inleiding taalkunde voor KI). Rick Nouwen. 3. NL. KI1V13004.
 • Introduction to Logic (Inleiding Logica). Johannes Korbmacher. 1. NL. KI1V13001.
 • Language and Meaning (Taal en betekenis). Eddy Ruys. 2. NL. NE3V14102.
 • Language comparison (Taalvergelijking: perspectieven op het menselijk taalvermogen). Martin Everaert. 1, 4. NL. TW2V13004.
 • Language development (Taalontwikkeling). Peter Coopmans. 2. NL. TW2V13004.
 • Language evolution and language development. Martin Everaert. 3. EN, NL. TL3V14106.
 • Language meaning and language use (Taalbetekenis en taalgebruik: Een inleiding in de semantiek en pragmatiek). Joost Zwarts. EN, NL. TW2V13001.
 • Logical grammars (Logische grammatica’s). Michael Moortgat. 3. NL. KI3V14001.
 • Semantics. Yoad Winter. 2. EN. KI3V12014.
 • Semantics and Pragmatics (Semantiek en pragmatiek). Joost Zwarts. 3. EN, NL. TW3V14203.
 • Words (Woorden). Marijana Marelj. 2. NL. TW3V14104.